Ryzyko inwestycyjne

Platforma Nordstreet oferuje wyłącznie projekty nieruchomości odpowiadające najbardziej rygorystycznym kryteriom — wszystkie projekty są weryfikowane przez zespół specjalistów ds. nieruchomości. Pozwala to nam zapewnić, że platforma prezentuje wyłącznie wiarygodne projekty, jednak Nordstreet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje dostarczone przez deweloperów projektów. Oznacza to, że przy zawieraniu umowy finansowej, Inwestor potwierdza, że rozumie i akceptuje ewentualne ryzyko — potencjalną całkowitą lub częściową stratę środków przeznaczonych na finansowanie projektu lub potencjalną utratę szacowanego zysku.

Nordstreet nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez inwestorów i inwestycje realizowane za pośrednictwem platformy nie podlegają przewidzianemu w Republice Litewskiej ubezpieczeniu lokat według ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów, jednak Nordstreet dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ochronę funduszy inwestorów i uzyskanie zwrotu z inwestycji.

Transakcje pożyczek, a tym samym finansowanie wybranych projektów nieruchomości za pośrednictwem platformy „Nordstreet” wiąże się z następującym ryzykiem:

  1. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań finansowych w ramach transakcji pożyczki - mogą zdarzyć się przypadki, że z jakiegoś powodu (nieprzewidziane lub złożone prace budowlane, zmiany w przepływach gotówkowych, nowe zobowiązania lub roszczenia wierzyciela itp.), kredytobiorca (właściciel projektu) jest w pełni lub tymczasowo niezdolny do wykonywania swoich zobowiązań finansowych w ramach transakcji kredytowej.
  2. Opóźnienie w terminach realizacji projektów deweloperskich i wyższe niż szacowane koszty realizacji projektu deweloperskiego - mogą zdarzyć się przypadki, gdy okres realizacji projektu deweloperskiego trwa dłużej niż planowano przed rozpoczęciem projektu, a koszty dewelopera mogą wzrosnąć, co może prowadzić do niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań finansowych kredytobiorcy (właściciela projektu) w ramach transakcji kredytowej.
  3. Ryzyko zmian sytuacji gospodarczej i systemu podatkowego - mogą zdarzyć się sytuacje, gdy powiązane z rynkiem nieruchomości wskaźniki gospodarcze (amortyzacja nieruchomości, spadek dochodów pożyczkobiorcy (właściciela projektu), inflacja itp.) mogą ulec zmianie.
  4. Ryzyko płynności - mogą zdarzyć się przypadki, w których niska płynność na rynku nieruchomości może spowodować wymuszoną sprzedaż aktywów po niższej cenie, co może spowodować straty kredytobiorcy (właściciela projektu), które mogą przełożyć się na nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zobowiązań finansowych wynikających z transakcji pożyczki.
  5. Ryzyko uszkodzenia lub utraty nieruchomości - projekty deweloperskie finansowane przez platformę „Nordstreet” mogą być uszkodzone lub zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych, a także wskutek umyślnej lub nieostrożnej działalności człowieka.
  6. Ryzyko rynkowe - może wystąpić ryzyko utraty części inwestycji przez nieoczekiwany spadek wartości nieruchomości ze względu na masową wyprzedaż nieruchomości na rynku.

Pavyko

  • Investuokite nuo50€
  • Vidutinė grąža 12.79%
  • Išskirtiniai investiciniai pasiūlymai
  • Investicijos apsaugotosNT įkeitimu

Prisijunkite prie Nordstreet investuotojų bendruomenės!

Sukurti paskyrą Jau turiu paskyrą