Mus prižiūri Lietuvos bankas
Naujienos

„Nordstreet" gavo Europos sutelktinio finansavimo licenciją

Lietuvos bankas „Nordstreet“ suteikė sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų licenciją pagal Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse galiojantį Sutelktinio finansavimo reglamentą (angl. Regulation on European Crowdfunding Service Providers).

Ši licencija leis mums veikti plačiau, suteiks mūsų veiklai sistemiškumo ir atvers mums ir jums naujas galimybes.

Informuojame suinteresuotus asmenis apie naujos ir senos licencijų skirtumus.

• SFR suteikia galimybę teikti paslaugas visose ES ir EEE valstybėse;

• Finansuotojai bus skirstomi į grupes (turintys ir neturintys investavimo patirties);

• Neturintiems patirties investuotojams suteikiamas keturių dienų persigalvojimo laikotarpis, kurio metu galima atsiimti paraišką;

• Neturintiems patirties investuotojams investuojant daugiau kaip 1 000 Eur, arba 5 proc. jo turto vertės, turi būti pateikiamas įspėjimas apie rizikas, o investuotojas turi duoti sutikimą;

• Taikomas išsamesnis priimtinumo testas ir pareiga periodiškai jį peržiūrėti;

• Platformai tenka pareiga modeliuoti gebėjimą prisiimti nuostolius;

• Platformai tenka pareiga skelbti Pagrindinės informacijos investuotojui dokumentą (PIID);

• Kreditingumo vertinimas tampa visapusiškesnis, bet tampa neprivalomas;

• Įgalinamas autoskolinimas – finansuotojo iš anksto skirtų lėšų investavimas į paskolų projektus, kurį vykdo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas pagal kliento iš anksto nustatytus objektyvius kriterijus. Nustatomos ir papildomos finansuotojų apsaugos sąlygos: autoskolinimas vykdomas bent pagal du kriterijus (palūkanų dydis, kredito reitingas, veiklos sritis ir pan.);

• Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas gauna pareigą turėti procesus ir procedūras, kuriomis įvertintų projektus įvairiais pjūviais;

• Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas gauna pareigą teikti klientams informaciją įvairiais pjūviais apie automatiniu būdu suformuotą portfelį;

• Autoskolinimas negali peraugti į individualų ar sutelktinį turto valdymą;

• Už autoskolinimo veiklą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas negali priimti jokio skatinimo priemonių (angl. inducements);

• Autoskolinimas nelaikomas investavimo rekomendacija, kol projektų atrankos kriterijai ir vykdymo procesas yra aiškūs ir objektyvūs;

• Numatoma antrinė rinka, vadinamoji skelbimų lenta, siekiant išvengti asociacijų su reguliuojama antrine rinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (MiFid). Pagrindiniai skelbimų lentos bruožai: skirta tik toje pačioje sutelktinio finansavimo platformoje suteiktoms paskoloms, įsigytiems vertybiniams popieriams parduoti arba pirkti;

• Kartu su paskola turi būti paskelbiamas ir PIID;

• Privalo būti pateikiama informacija apie skelbimų lentos veikimo principus ir Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo apsaugos netaikymą;

• Taikomas supaprastintas projektų savininkų patikimumo vertinimas.


Pavyko

Dėmesio

  • Pirma investicija nuo50.00 €
  • Vidutinė grąža 12.43%
  • Išskirtiniai investiciniai pasiūlymai
  • Investicijos apsaugotosNT įkeitimu

Prisijunkite prie Nordstreet investuotojų bendruomenės!

loader