Antrinė rinka

Antrinė rinka - Platformoje esantis funkcionalumas (sistema), kurio pagalba Investuotojai gali perleisti kitiems Investuotojams (arba atitinkamai įsigyti iš kitų Investuotojų) turimas Reikalavimo teises. Investicijoms įsigytoms antrinėje rinkoje galioja tokios pačios sąlygos, kaip ir visoms pirminės rinkos investicijoms.

 • Šiuo metu parduodamų investicijų kiekis

  120

 • Paskelbtų pardavimui investicijų kiekis

  2060

 • Parduotų investicijų kiekis

  1480

 • Vidutinė parduotų investicijų premija/nuolaida

  0.45 %

 • Sandorių apyvarta

  667 540.72 €

Success

 • Invest from50€
 • Average return 12.62%
 • Exclusive investment offers
 • Property backedloans

Join the Nordstreet investor community!

Create account I already have an account