Jesteśmy kontrolowani przez

Ryzyka inwestycyjne

Platforma NordStreet oferuje tylko projekty nieruchomości spełniające rygorystyczne kryteria – wszystkie projekty są oceniane przez zespół specjalistów ds. Nieruchomości. Pozwala to zapewnić, że tylko wiarygodne projekty są prezentowane na platformie, jednak NordStreet nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez deweloperów projektu. Oznacza to, że przy zawieraniu umowy finansowej Inwestor potwierdza, że ​​rozumie / akceptuje wszelkie możliwe ryzyka – potencjalną całkowitą lub częściową utratę środków przeznaczonych na finansowanie projektu lub możliwość utraty szacowanego zysku.

Mimo że NordStreet nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez inwestorów, a inwestycje realizowane za pośrednictwem platformy nie są objęte ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w prawie Republiki Litewskiej w sprawie ubezpieczenia depozytów i zobowiązań wobec inwestorów, NordStreet dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony funduszy inwestorów i otrzymania zwrotu z inwestycji.