Otrreizējais tirgus

Sekundārais tirgus - platformas funkcionalitāte (sistēma), ar kuras palīdzību Investori var nodot citu Ieguldītāju prasījumu tiesības (vai iegūt tās attiecīgi no citiem ieguldītājiem). Uz ieguldījumiem otrreizējā tirgū attiecas tie paši nosacījumi kā uz visiem primārā tirgus ieguldījumiem.

 • Patreiz pārdodamo ieguldījumu apjoms

  120

 • Pārdošanai deklarēto ieguldījumu apjoms

  2060

 • Pārdoto ieguldījumu apjoms

  1480

 • Vidējais bonuss/atlaide no pārdotiem ieguldījumiem

  0.45 %

 • Darījumu apgrozījums

  667 540.72 €

Success

 • Invest from50€
 • Average return 12.62%
 • Exclusive investment offers
 • Property backedloans

Join the Nordstreet investor community!

Create account I already have an account