Investavimo rizika

„NordStreet“ platformoje pateikiami tik griežtus kriterijus atitinkantys NT projektai – visi jie yra tikrinami patyrusios NT profesionalų komandos. Taip siekiama užtikrinti, kad platformoje rasite tik patikimiausius projektus, tačiau „NordStreet“ negali prisiimti atsakomybės už Projektų Vystytojų pateikiamą informaciją. Tai reiškia, jog sudarydamas sutelktinio finansavimo sandorį Investuotojas supranta ir prisiima galimas rizikas – galimą visišką arba dalinį projektui finansuoti skirtų lėšų praradimą arba galimybę negauti tikėtino pelno.

Nors „Nordstreet“ neprisiima atsakomybės už investuotojų patirtus nuostolius, o per platformą atliktoms investicijoms nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatyta draudimo apsauga, tačiau „Nordstreet“ visais įmanomais būdais siekia užtikrinti investuotų lėšų saugumą ir investicinės grąžos gavimą.

Per sutelktinio finansavimo platformą „Nordstreet“ sudarant paskolos sandorį ir tokiu būdu finansuojant pasirinktus nekilnojamojo turto projektus, gali kilti toliau nurodomos rizikos:

  1. Paskolos sandoryje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas – gali pasitaikyti atvejų, kai dėl tam tikrų priežasčių (nenumatytų arba sudėtingų statybos darbų, dėl pinigų srautų pokyčių, naujų įsipareigojimų arba kreditorinių reikalavimų atsiradimo ir t.t.), paskolos gavėjas (projekto savininkas) visiškai arba laiku neįvykdys paskolos sandoryje numatytų savo finansinių įsipareigojimų.
  2. Nekilnojamojo turto projekto įgyvendinimo terminų uždelsimas ir didesnių nei planuota kaštų nekilnojamojo turto projekto įgyvendinimui patyrimo rizika – gali pasitaikyti atvejų, kuomet nekilnojamojo turto projekto įgyvendinimo terminas užsitęs ilgiau nei, kad buvo planuota prieš nekilnojamojo turto projekto pradžią, be to gali padidėti išlaidos, skirtos nekilnojamojo turto projektui įgyvendinti, kas gali sąlygoti paskolos gavėjo (projekto savininko) paskolos sandoryje nurodytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą.
  3. Ekonominės situacijos ir mokestinės sistemos pokyčių rizika – gali pasitaikyti atvejų, kai dėl tam tikrų priežasčių gali pakisti su nekilnojamuoju turtu susiję ekonominiai rodikliai (nekilnojamojo turto nuvertėjimas, paskolos gavėjo (projekto savininko) pajamų sumažėjimas, infliacija ir kita).
  4. Likvidumo rizika – gali pasitaikyti atvejų, kuomet mažas nekilnojamojo turto likvidumas gali sąlygoti priverstinį turto pardavimą už mažesnę kainą, dėl ko paskolos gavėjas (projekto savininkas) gali patirti nuostolius, o tai gali įtakoti paskolos sandoryje numatytų finansinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą arba nevykdymą.
  5. Nekilnojamojo turto sugadinimo arba praradimo rizika – per sutelktinio finansavimo platformą „Nordstreet“ platformą finansuojamas nekilnojamasis turtas dėl gamtos ar stichinių nelaimių, taip pat tyčinės ar neatsargios žmogaus veiklos gali būti sugadintas arba sunaikintas.
  6. Rinkos rizika – gali atsirasti rizika prarasti dalį investicijų netikėtai sumažėjus nekilnojamojo turto vertei dėl masiškai parduodamo nekilnojamojo turto rinkoje.

Pavyko

  • Pirma investicija nuo50€
  • Vidutinė grąža 12.6%
  • Išskirtiniai investiciniai pasiūlymai
  • Investicijos apsaugotosNT įkeitimu

Prisijunkite prie Nordstreet investuotojų bendruomenės!

Sukurti paskyrą Jau turiu paskyrą