Mus prižiūri ir kontroliuoja

Rodikliai ir sąvokos, su kuriais investuotojams būtina susipažinti

Nordstreet yra labai svarbu, kad investuotojai tinkamai suprastų reikšmes pateiktas projektų aprašymuose, todėl žemiau pateikiame svarbiausių rodiklių paaiškinimus, kurie svarbūs pasirenkant investicinį projektą. Taip pat norime priminti, kad renkantis investicinį projektą svarbi yra rodiklių visuma, o ne tam tikras vienas rodiklis.

Visus projektus nuodugniai vertina „Nordstreet“ komanda ir mūsų patarėjai. Atsižvelgiame tiek į projekto savininko kredito istoriją ir reitingą, tiek į patį projektą, vertiname verslo planą, atsipirkimo galimybes, o galutinį apsisprendimą dėl investavimo priimti reikia Jums, todėl kviečiame susipažinti su pagrindinėmis sąvokomis, kurias sutiksite visų projektų aprašymuose.

Rodikliai ir jų reikšmė

Pirminė hipoteka – paskolos gavėjo įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo turto įkeitimas. Jei paskolos gavėjas tampa nemokus, pirminės hipotekos turėtojai yra apsaugoti NT turto įkaitu, kuris priverstinio pardavimo atveju kompensuoja investuotojų lėšas ir sukauptas palūkanas bei delspinigius.

Antrinė hipoteka – paskolos gavėjo įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis antrinis nekilnojamojo turto įkeitimas.
Jei paskolos gavėjas tampa nemokus, antrinės hipotekos turėtojai yra apsaugoti NT turto įkaitu, kuris priverstinio pardavimo atveju kompensuoja investuotojų lėšas ir sukauptas palūkanas bei delspinigius, tačiau antrinės hipotekos turėtojams lėšos bus išmokamos tik padengus įsipareigojimus pirminės hipotekos turėtojams.

Rizikos klasė (A, B, C, D) – atlikdama kreditingumo vertinimą Nordstreet platforma siekia įvertinti, kokia yra finansuotojo nuostolių tikimybė. Bendrovė Projektų savininkų kreditingumo riziką skirsto į mažą (A), vidutinę (B), aukštesnę (C), aukštą (D).
Pagal atitinkamą formulę apskaičiuota reikšmė apibūdina paskolos gavėjo kreditingumo reitingą, kuris nusako paskolos gavėjo įsipareigojimo vykdymo galimybes.

LTV – Prie kiekvieno sutelktinio finansavimo projekto pateikiamas LTV rodiklis rodo paskolos dydžio ir įkeičiamo turto vertės santykį. Kuo rodiklis mažesnis, tuo mažesnė yra ir investuotojo rizika, mat paskolos negrąžinimo atveju parduodamo turto vertė yra žymiai didesnė už įsipareigojimus.

Tikimės, kad pateikta informacija buvo naudinga. Jeigu turėsite papildomų klausimų – kreipkitės. Taip pat kviečiame investuoti į Nordstreet investicinius projektus.