Mus prižiūri ir kontroliuoja

Investicinių projektų rizikos grupės

Nordstreet individualiai vertina kiekvieną Projekto savininką, garantuojančius ar laiduojančius asmenis, užtikrinimo priemones (jeigu tokių būtų) – kreditingumo vertinimas bus atliekamas ekspertiniu būdu.

Atlikdama kreditingumo vertinimą Nordstreet sutelktinio investavimo platforma siekia įvertinti, kokia yra finansuotojo nuostolių tikimybė. Bendrovė Projektų savininkų kreditingumo riziką skirsto į mažą (A), vidutinę (B), aukštesnę (C), aukštą (D). Kiekvienam rodikliui nustatytas atitinkamas svarbumo lygis ir išvesta tokia šešių faktorių lygtis:

Z = 3,3 × K1 + 1 × K2 + 0,6 × K3 + 1,4 × K4 + 1,2 × K5 + K6, kur:

  • turto pelningumas – K1 (grynasis pelnas / visas turtas);
  • turto grąža – K2 (pardavimų pajamos / visas turtas);
  • nuosavo kapitalo padengimo rodiklis – K3 (nuosavas kapitalas / trumpalaikiai įsipareigojimai);
  • grynasis turto pelningumas – K4 (nepaskirstytasis pelnas / visas turtas);
  • nuosavo kapitalo dalis aktyvuose – K5 (nuosavas kapitalas / visas turtas).
  • rinkos informaciją apie sektorių, kuriame veikia Projekto savininkas – K6 (sektoriaus susitraukimas per pastaruosius metus 10% arba daugiau, tuomet koeficientas (-0,1) arba 0 kitu atveju).

Pagal šią formulę apskaičiuota reikšmė apibūdina finansuotojo nuostolių tikimybę, kuri yra pateikiama kaip Platformos Operatoriaus nuomonė. Žemiau pateikiama vertinimo skalė.

  • Z reikšmė iki 1,8 = D klasė, Aukšta kreditingumo rizika
  • Z reikšmė nuo 1,9 iki 2,7 = C klasė, Aukštesnė kreditingumo rizika
  • Z reikšmė nuo 2,8 iki 2,9 = B klasė, Vidutinė kreditingumo rizika
  • Z reikšmė daugiau nei 3 = A klasė, Žema kreditingumo rizika

Pagal atitinkamą formulę apskaičiuota reikšmė apibūdina rizikos grupes, kurios nusako paskolos gavėjo kreditingumo reitingą, kuris nusako paskolos gavėjo įsipareigojimo vykdymo galimybes.

Jeigu būtų laiduojančių ar garantuojančių asmenų, jų kreditingumas vertinamas taip pat kaip Projektų savininkų. Jeigu Projekto savininko rizika būtų vidutinė, tačiau Projekto savininko įsipareigojimai finansuotojams būtų laiduojami ar garantuojami trečiojo asmens, kurio rizika yra maža, galutinė Projekto savininko kreditingumo rizika būtų vertinama kaip maža.

Papildomai, Nordstreet finansuotojams nurodo įkeičiamo nekilnojamojo turto vertę bei vertina, sumažėjusią finansuotojo nuostolių tikimybę. Jeigu įkeičiamo turto vertė yra didesnė nei 95 proc. prašomos suteikti finansavimo sumos, Projekto savininko kreditingumo rizika laikoma maža; jeigu virš 90 proc., tačiau ne daugiau nei 95 proc. – vidutinė; jeigu virš 70 proc., tačiau ne daugiau nei 90 proc. – aukštesnė, jeigu ne daugiau nei 70 proc. – aukšta. Jeigu atlikus Projekto savininko vertinimą rizika būtų vidutinė, tačiau pagal įkeičiamą turtą Projekto savininko rizika būtų maža, galutinė Projekto savininko kreditingumo rizika būtų vertinama kaip maža.

Detalesnį projekto savininkų vertinimo aprašymą galite rasti ČIA.   Taip pat kviečiame susipažinti su svarbiais investuotojams rodikliais. Rodiklių apibrėžimą galite rasti ČIA.