Investeerimisriskid

Nordstreeti platvorm pakub ainult kõige rangematele kriteeriumidele vastavaid kinnisvaraprojekte - kõiki projekte hindab kinnisvaraspetsialistide meeskond. See võimaldab meil tagada, et platvormil esitataks ainult usaldusväärseid projekte, kuid Nordstreet ei vastuta projekti arendajate esitatud teabe eest. See tähendab, et finantskokkuleppe sõlmimisel kinnitab investor, et mõistab ja aktsepteerib kõiki võimalikke riske - projekti rahastamiseks eraldatud vahendite võimalikku täielikku või osalist kaotust või hinnangulise kasumi võimalikku saamatajäämist.

Kuigi Nordstreet ei vastuta investorite kahjude eest ja platvormi kaudu teostatud investeeringute suhtes ei kehti Leedu Vabariigi hoiuste ja investorite kohustuste tagamise seaduses kehtestatud kindlustuskaitse, teeb Nordstreet kõik endast oleneva, et tagada investorite vahendite kaitse ja investeeringu tootluse.

Võib tekkida järgnev risk laenutehingu ajal ja seeläbi valitud kinnisvaraprojektide rahastamisel Nordstreeti platformi kaudu:

  1. Laenutehinguga seotud rahaliste kohustuste täitmata jätmine või ebakohane täitmine: võib juhtuda, et mingil põhjusel (ettenägematud või keerukad ehitustööd, rahavoo muutused, uued kohustused või võlausaldajate nõuded jne), ei suuda laenuvõtja (projekti omanik) täielikult või õigeaegselt täita enesele laenutehinguga võetud rahalisi kohustusi.
  2. Kinnisvaraprojekti elluviimise tähtaegade edasilükkumine ning kavandatust suuremad kulud seoses kinnisvaraprojekti teostamisel.
  3. Majanduse olukorra või maksusüsteemi muutustega seotud riskid: võib juhtuda, et mingil põhjusel muutuvad kinnisvaraga seotud majandusnäitajad (kinnisvara odavnemine, laenuvõtja (projekti omaniku) sissetulekute vähenemine, inflatsioon jne).
  4. Likviidsusrisk: võib juhtuda, et kinnisvara vähese likviidsuse tõttu ollakse sunnitud vara müüma odavama hinnaga, mistõttu võib laneuvõtja (projekti omanik) kanda kahju, mis omakorda võib tähendada seda, et laenuvõtja (projekti omanik) jätab oma laenutehingust tulenevad rahalised kohustused täitmata või täidab need ebakohaselt.
  5. Vara kahjustumise või hävimise risk: Nordstreeti platvormi kaudu rahastatav kinnisvara võib saada kahjustada või hävida looduskatastroofide või inimeste tahtliku tegevuse või hooletuse tõttu.
  6. Tururisk: võib juhtuda, et kaotatakse osa investeeringust, kuna massiline kinnisvara müük turul on ootamatult vähendanud kinnisvara väärtust.

Pavyko

  • Pirma investicija nuo50€
  • Vidutinė grąža 12.6%
  • Išskirtiniai investiciniai pasiūlymai
  • Investicijos apsaugotosNT įkeitimu

Prisijunkite prie Nordstreet investuotojų bendruomenės!

Sukurti paskyrą Jau turiu paskyrą